...

Gratis tickets voor NEMO Science Museum

Gratis tickets voor het NEMO science Museum

Ontvang gratis NEMO Science Museum tickets! Ter ere van het 100 jarig bestaan, heb je op 9 en 10 december gratis toegang tot het interactieve museum. Er zijn ook allemaal extra evenementen georganiseerd. Gegarandeerd dat jouw kind de tijd van zijn/haar leven heeft! Wat moet je doen om gratis tickets te bemachtigen?

  • Ga naar de actie via onderstaande button
  • Reserveer je tickets via de website
  • Maak je kinderen blij met een leuk uitstapje!

Ben jij er op 9 of 10 december?

Scroll naar boven
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.