...

Gratis Schrijfpakketje bij Write for Rights

Gratis schrijfpakket bij Write for rights

Met dit gratis handige schrijfpakket heb je alles in huis om alleen of samen met anderen brieven te schrijven. Bestel het nu, zodat je alles op tijd in huis hebt om brieven te schrijven. In dit pakketje zitten:

  • 10 voorbeeldbrieven
  • 10 blanco groetenkaarten 
  • informatie over de mensen voor wie we schrijven 
  • schrijfpapier een pen.

Zo kun je schrijven waar je zelf wil, zoals lekker thuis op de bank, in de trein, of in een café. Vraag jouw gratis schrijfpakket aan via de link in onderstaande button!

Scroll naar boven
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.