...

Gratis naar het museum als inwoner van Friesland

gratis naar het museum in Friesland

In november ga je in de provincie Friesland gratis naar het museum! Maar liefst 15 musea zetten hun deuren wijd open tijdens het Open Huis evenement. Dit moet je weten:

  • Als inwoner van Friesland of gast van een logiesaccommodatie, kun je gratis toegang krijgen tot elk deelnemend museum door simpelweg een Open Museum Maand waardebon in te leveren.
  • Dit is jouw kans om diep in de rijke kunst, cultuur en natuur van Waterland van Friesland te duiken.
  • Elk museum vertelt een uniek verhaal. Laat je inspireren en verwonderen! 🖼️🏛️🌿

Claim de gratis toegang tot deze 15 musea!

Scroll naar boven
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.