...

Gratis Kerstkaart versturen: maak een eenzame oudere blij

Gratis kerstkaart versturen naar eenzame ouderen

Stuur een gratis kerstkaartje naar een eenzame oudere: steek ze een hart onder de riem tijdens de feestdagen! Wat moet je doen?

  • Bezoek de pagina via onderstaande button
  • Kies een kaart
  • Schrijf een mooie tekst voor op de kaart
  • De blijmakers van Besured schrijven de kaartjes met de hand 
  • Het Nationaal Ouderenfonds bezorgt ze bij eenzame ouderen door heel Nederland

Wat ga jij op de kaart zetten?

Scroll naar boven
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.