...

Gratis boek “Sonny Boy”

gratis boek Sonny boy

Haal nu jouw gratis Sonny Boy exemplaar op bij jouw bibliotheek! Voor het initiatief “Heel Nederland Leest” geeft de Bibliotheek in november gratis exemplaren weg. Ook als je nog geen lid bent! Wat moet je doen?

  • Ga naar jouw plaatselijke bibliotheek
  • Vraag aan de kassa naar de actie en het boek
  • Neem jouw gratis exemplaar mee naar huis en begin met lezen!

Meer informatie over dit boek en initiatief vind je via onderstaande button.

Scroll naar boven
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.