...

Gratis boek “Schermtijd” ophalen bij Bruna- en Readshopwinkels

Haal jouw gratis boek “Schermtijd” op bij Brunaen Readshopwinkels, zo lang de voorraad strekt! “Schermtijd” is een minithriller gemaakt door auteur Linda van Rijn, “om mensen te laten beseffen hoe fijn lezen is.” Het boek is ook voor 1.99 online te bestellen als e-book. Wat moet je doen?

  • Ga naar een Bruna- of Readshopwinkel in de buurt;
  • Haal gratis jouw boek “Schermtijd” op (zo lang de voorraad strekt). Veel leesplezier!

Scroll naar boven
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.